Woord en Daad Winkels

Woord en Daad is een christelijke organisatie die mensen over de hele wereld verbindt in hun strijd tegen armoede. Bewust leven en consumeren hier in Nederland draagt daar positief aan bij.
Hoe jij hier leeft is bepalend voor de eerlijke kansen op een beter bestaan die mensen in armoede krijgen.

Woord en Daad winkels verbinden mensen om kansen te creëren door een netwerk van kringloopwinkels in Nederland.

Dit betekent een nieuwe kans voor spullen door ze te hergebruiken, een plek voor iedereen die actief en praktisch mee wil strijden tegen armoede en een lokale ontmoetingsplek voor jong en oud. Woord en Daad winkels, voor eerlijke kansen!

   Recycling

   Door mooie spullen een tweede leven te geven kan veel worden hergebruikt. Hierbij denken wij aan het milieu en aan de naaste.

   Sociaal in de buurt

   In onze winkels willen we iedereen welkom heten voor een koffie en een praatje. Zo kijken we om naar elkaar.

   Non-profit

   De opbrengst van de winkels is bestemd voor Woord en Daad, een stichting die strijdt tegen armoede over heel de wereld.